Despre noi

S.C.P. CONSULTIM LICHIDĂRI S.P.R.L. este o societate profesională specializată în domeniul insolvenței, membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România. Societatea a luat ființă în anul 2000, și are sediul în Timișoara, B-dul Revoluției 1989, nr. 13, ap. 2, Jud. Timiș, fiind organizată ca societate civilă profesională cu raspundere limitată.

Obiectul de activitate al societății il constituie, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2006, exercitarea profesiei de practician în insolvență.

Misiunea societăţii profesionale CONSULTIM LICHIDĂRI S.P.R.L. este de a oferi servicii specifice domeniului nostru de activitate la un nivel calitativ ridicat, soluţii optime care să asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unor proceduri de preinsolvență și insolvență.

Odată cu trecerea la economia de piaţă, agenţii economici şi statul au fost puşi în situaţia inedită de a lua în considerare posibilitatea de reorganizarea activitatii, încetării activităţii economice şi lichidarea afacerii, prin declararea stării de insolvenţă, fenomen considerat a fi generator de perturbaţii la nivel economic, social şi juridic, mai mult sau mai puţin localizate strict la o comunitate sau pe spaţii şi în domenii de activitate extinse, în funcţie de amploarea afacerii, importanţa activităţii economice, alternativele pieţei, disfuncţiile economice pe orizontală, etc.

Beneficiind de o practică însemnată în acest domeniu, căutăm să oferim servicii de calitate tuturor părţilor interesate în soluţionarea cu celeritate şi eficienţa maximă a unei proceduri de insolvenţă.

Experienţa noastră ne permite să propunem acele măsuri şi practici pe care le considerăm a fi menite să optimizeze activităţile care se circumscriu momentului în care se constată incapacitatea de plată a unui debitor.

CONTACTEAZA-NE

ADRESA
Consultim Lichidări SPRL
Bd. Revoluției 1989, nr. 13
Timișoara

TELEFON
0256 272 968

FAX
0374 090 429

EMAIL
pin