Servicii

Prin activitatea noastră, abordăm problematica insolvenţei dintr-o perspectivă complexă, multilaterală, îmbinând şi evidenţiind aspectele care concură determinant la soluţionarea cazurilor de acest tip, insistând pe cele două mari direcţii de acţiune, şi anume dimensiunea economică şi cea juridică.

Rolul pe care ni l-am asumat ne obligă să diminuăm la maximum efectele negative, în principal economice şi sociale, pe care o societate ajunsă în insolvenţă le are asupra foştilor clienţi şi furnizori, asupra comunităţii locale şi asupra bugetului de stat.

În acest scop, pentru fiecare societate insolventă, gândim şi aplicăm o strategie mixtă economică şi juridică menită să gestioneze situaţiile de criză şi să accelereze procesele economice şi procedurile legale astfel încât recuperarea creanţelor să fie rapidă şi integrală.

Oferim servicii de specialitate în următoarele domenii:

 • consultanţă în restructurarea companiilor;
 • mandat ad-hoc;
 • concordat preventiv;
 • consultanţă în domeniul insolvenţei;
 • întocmire plan de reorganizare;
 • reorganizare judiciară;
 • lichidare judiciară;
 • expertize în domeniu insolvenţei;
 • lichidare voluntară.

Insolvenţa este un domeniu extrem de vast impunând o activitate variată pornind de la perioada premergătoare insolvenţei până la probleme specifice precum cele sociale sau de protecţia mediului, în acest sens asigurăm:

 • analiza solvabilităţii debitorilor;
 • asistenţă şi consultanţă în recuperarea creanţelor;
 • întocmirea rapoartelor de analiză a societăţii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi precum şi a celorlalte rapoarte cerute de legislaţia insolvenţei;
 • inventarierea activelor societăţii în conformitate cu prevederile normelor în vigoare;
 • consultanţă la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmează a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolvenţei;
 • supravegherea sau conducerea activităţii societăţii pe perioada de observaţie, reorganizare judiciară şi faliment;
 • întocmirea planului de reorganizare şi supravegherea respectării acestuia;
 • studierea pieţei în vederea identificării unor potenţiali clienţi în vederea valorificării bunurilor societăţilor în insolvenţă;
 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societăţii aflate în insolvenţă, fie prin licitaţie, fie prin negociere directă în condiţiile legii;
 • lichidarea bunurilor societăţii;
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obţinute din lichidarea bunurilor societăţii;
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolvenţei în condiţiile legii;
 • formularea cererilor de antrenare a răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere în conformitate cu prevederile legale.

CONTACTEAZA-NE

ADRESA
Consultim Lichidări SPRL
Bd. Revoluției 1989, nr. 13
Timișoara

TELEFON
0256 272 968

FAX
0374 090 429

EMAIL
pin