Tipuri de servicii oferite

Reorganizare judiciară

Reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului in insolventa, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate sa prevada, nelimitativ, impreuna sau separat:

  1. restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului;
  2. restructurarea corporativa prin modificarea structurii de capital social;
  3. restrangerea activitatii prin lichidarea partiala sau totala a activului din averea debitorului.

Lichidarea judiciară

Procedura falimentului este procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat;

Procedura simplificata reprezinta procedura de insolventa prevazuta de Legea 85/2014, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 20 de zile, perioada in care vor fi analizate elementele prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d).

Lichidarea voluntară

Lichidarea voluntara a unei sociatati comerciale in baza Legii 31/1990 ca urmare a hotararii asociatilor/actionarilor consta dintr-un "ansamblu de operatii care, dupa dizolvarea societatii, au ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in vederea partajului activului net ramas intre asociati".

Concordatul preventiv

Concordat preventiv este un contract incheiat intre debitorul in dificultate financiara, pe de o parte, si creditorii care detin cel putin 75% din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, omologat de judecatorul-sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare si de realizare a creantelor acestor creditori, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla.

Mandatul ad-hoc

Mandat ad-hoc este o procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului in dificultate financiara, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla.

CONTACTEAZA-NE

ADRESA
Consultim Lichidări SPRL
Bd. Revoluției 1989, nr. 13
Timișoara

TELEFON
0256 272 968

FAX
0374 090 429

EMAIL
pin